Huisregels Massagepraktijk Moed

In de praktijk werken we met de volgende huisregels. Dit om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u een afspraak hebben gemaakt bij Massagepraktijk Moed dan ga ik er van uit dat u op de hoogte bent van de volgende huisregels:

 1. Bij de eerste afspraak wordt een korte anamnese (een aantal vragen) afgenomen. Om een goed beeld te krijgen van u gezondheid. Bij twijfels over jou gezondheid kan een massage geweigerd worden.
 2. Bij twijfel over de blessure of behandeling kan ik jou adviseren contact op te nemen met een arts of fysiotherapeut.
 3. Jouw persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.
 4. Gemaakte afspraken kunnen tot minimaal 24 uur van te voren kosteloos worden omgezet. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht.
 5. De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 6. De telefoon dient op stil te staan tijdens de behandeling.
 7. Ben je onder behandeling van een arts, therapeut of gebruikt u medicijnen kan ik je vragen of je overlegd of een massage wel wenselijk is tijdens de behandelperiode.
 8. Massagepraktijk Moed heeft hygiëne hoog in het vaandel staan. Het is prettig als je ook aan jou hygiëne denkt.
 9. Indien jij informatie achterhoudt over eventuele ziektes of blessures, dan kan Massagepraktijk Moed NIET verantwoordelijk houden voor de negatieve resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
 10. In de praktijk worden GEEN erotische massages verzorgd.
 11. Heeft u opmerkingen meld het dan z.s.m. via info@massagepraktijkmoed.nl

 

September 2022

Privacy beleid. 

Massagepraktijk Moed, gevestigd aan Glazenmaker 71 8162 TA Epe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Glazenmaker 71

8162 TA  Epe

https://www.massagepraktijkmoed.nl/

0657575972

Massagepraktijk Moed is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk Moed Hij/zij is te bereiken via info@massagepraktijkmoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk Moed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Anamnese, behandelplan en voorgang behandelingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massagepraktijk Moed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om Je effectief te behandelen
 • Om je te kunnen bereiken indien nodig na aanleiding van het behandelplan.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massagepraktijk Moed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 7 jaar van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk Moed verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagepraktijk Moed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Moed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@massagepraktijkmoed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Massagepraktijk Moed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegeven

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagepraktijk Moed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@massagepraktijkmoed.nl